Szerkesztett karácsonyi műsor

Szerkesztett karácsonyi műsor 1. osztályosok részére
Készítette: Pákáné Szarka Magdolna

Amíg a közönség (szülők) gyülekezik számítógépről kivetítőn keresztül téli képeket vetítünk.(PPT)
A vetítés alatt Enya: Winter (Tél) albumából szól a zene.
A gyerekek két sorban állnak fel a műsorhoz, (énekkar szerűen) mert énekkel kezdődik a műsor a tanító köszöntője után.

I. ÉNEK: EMBER, EMBER DECEMBER…
Kotta a mellékletben (1.sz.melléklet)
Forrás: http://karacsonyigyujtemeny.blogspot.hu/2012/11/egyeb-kottak-1.html

Dalszöveg, amit rajz segítségével tanítok meg úgy, hogy a szöveghez rajzokat készítünk.

Ember, ember, December,
Hideg morcos medve.
Sűrű havat szitálva,
Kiült a hegyekbe.
Ha ha ha havazik,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó. (2x)
Ember, ember, December,
Hideg morcos medve,
Sűrű havat szitálva,
Kiült a hegyekbe.
Ha ha ha havazik,
He he he hetekig,
Hú hú hú hull a hó,
Hi hi hi jaj de jó. (3x)
Esik a hó

Az ének után nyolc gyermek marad középen, a többi a színpad két oldalán leül.
A telet idéző verscsokor elmondói ők. Mindig a tanulók személyiségének megfelelő verset válasszunk.
Egy –két versszakot mondjon egy gyermek A versek utolsó, vagy hangsúlyos versszakát közösen mondathatjuk.

1. vers: Fésüs Éva: December

December, december,
A világ csilingel
Hóember hófején
Fázik a cilinder.

Kis csizma, nagy csizma
Csikorgó hóban jár
Piros kis orroddal
Cinegét foghatnál.

Kis bunda, nagy bunda
Kell már a szőr kucsma
Hópaplant sző a tél
Medvére, mókusra.

December deret fúj
December fagyot hoz
A világ mégis csak
Ünnepre harangoz.

Hamvadó alkonyban
Csillag gyúl faágon
Meglátod, egyszer csak
Itt lesz a karácsony.

2. vers Drégely László: Jön a tél

Három nap,
Három éj,
Hideget
Fúj a szél.
Tó vízen
Jégtükör,
Csillagfény
Tündököl –
Faágon ül a dér:
Reggelre
Itt a tél!

3. vers: Csanádi Imre: Farkas üvölt

Tél, tél, zúg a szél
Havat kavar kint a szél
Éjek éjén
Erdők mélyén
Őzike tib-láb
Jaj, hogy fél.
Ágak durrognak,
Vad árnyékok forognak.
Holdas hegy élen
Farkas üvölt kevélyen.

4. vers: Csanádi Imre: Hólabda

Csing, ling, ling, ling –
Az utcán
Csilingel a rakott szán,
Kocog vele két ló
Szikrázik a szép hó.
Fiúk labdát gyúrhatnak
Piros lányok jujgatnak –
Csing, ling, ling, ling –
Az utcán
Csilingel a rakott szán.

5. vers: Weöres Sándor: Hópihe

Mint a fehér rózsa szirma
Lágyan hullok, lebegek
Pihe-puha fehérséggel
Én pólyálom a telet.

Nyáron nagy dunnában alszom
Télen útnak eredek
Cukorfényű lepedőbe
Én pólyálom a telet.

6. vers: Hívogató

Szállj le, szállj le hópihe,
szállj ide
Tenyerembe hópihe.
Csöpp kis csillag hófehér
Mondd a hírt, hogy itt a tél.

7. vers: Csanádi Imre: Első hó köszöntő

Hó, hó, friss hó,
Angyalváró,
Gyöngyen hulló
Gyöngyvirág-hó,-
Csupasz bokrok
Csipkézője,
Fák fodros
Fejkötője,
Kerítések
Keszkenője,
Hegyek-völgyek

8. vers: Drégely László: Téli este

Hólepte tájon
Süvítő szélben
Ülnek a varjak
Fák tetejében
Alattuk némán
Ahol az út van
Jégtündér alszik
Befagyott kútban:
Őrzi az álmát
Három szép csillag
Ezüstös hold is
Feléjük ballag.

Minden gyerek ismét feláll két sorban az énekléshez. Amíg felállnak, halk zene szól CD-ről (Enya. Winter)

II. ÉNEK: MIKULÁS, MIKULÁS
Kotta a mellékletben: (2. sz. melléklet)
Forrás: http://mary-ann.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1155725

Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!
Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár!
Répa, cukor, csokoládé, jaj, de jó!
De a virgács jó gyereknek nem való!
Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!
Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár!

Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!
Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár!
Egyszer esik esztendőben Miklós-nap
Amikor minden gyerek cukrot kap.
Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!
Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár!

Az ének után négy gyermek marad középen és a Mikulásról verselnek.

1. vers : Deák Katalin: Téli mese

Icipici tündérlányka
Betoppan a palotába.
Megkérdezi tél királyát,
Miért nem rázza a szakállát.

A gyerekek napok óta
Várnak a friss, fehér hóra.
Szánkóznának, síelnének,
Hóembert építenének.

Siess, tehát kedves apó,
Hulljon, hulljon már a hó.
Öröm legyen és ne bánat,
Lengedezzen a szakállad.
(utolsó versszak közösen)

2. vers: Sarkady Sándor: Télapó

Hegyen, völgyön
Mély a hó,
Lassan lépked
Télapó.
Ősz szakállán
Dér rezeg,
Messzi földről
Érkezett.

Kampós botja
Imbolyog-
Puttonyában
Mit hozott?

Mindenféle
Földi jót;
Dundi diót,
Mogyorót.

Lassan lépked,
Mély a hó-
Siess jobban
Télapó!

3. vers: G. Szabó László: Télapó-várás

Eső szitál, hull a hó
hol késel még, Télapó?
Lásd, együtt a sok gyerek,
várja, lesi léptedet.

A melegben ülni jó
átfázhattál, Télapó!
Érezd otthon itt magad,
jöjj be, rakd le zsákodat!

Csevegj velünk, jót pihenj!
Mi könnyítünk terheden:
hagyd itt, amit rejt a zsák,
komótosan menj tovább!

Ismét minden gyermek középre áll a következő énekhez.

III. ÉNEK: ADVENTI HÍRNÖK
Kotta a mellékletben:(3. melléklet)
forrás: http://www.kottacsere.hu/?wpfb_dl=666

Adventi hírnök: friss fenyőág,
Lobog az első gyertyaláng!
Karácsonyt várva lázban a föld,
Isteni gyermeket köszönt.
Ujjong a szívünk, dalra gyúl,
Nincs már messze az Úr!

Az utolsó résznél mindenki középen marad, és verselők előre lépnek, amikor soron következnek.

Az utolsó versösszeállítás a karácsonyról, a szeretetről szól.

1. vers: Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi finom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?

Karácsonyfa minden ága
csillog-villog: csupa drága,
szép mennyei üzenet:
Kis Jézuska született.

Jó gyermekek mind örülnek,
kályha mellett körben ülnek,
aranymese, áhitat
minden szívet átitat.

Pásztorjátszók be-bejönnek
és kántálva ráköszönnek
a családra. Fura nép,
de énekük csudaszép.

Tiszta öröm tüze átég
a szemeken, a harangjáték
szól, éjféli üzenet:
Kis Jézuska született!

2. vers: Betlehem kis falucskában
(Népköltés)

Betlehem kis falucskában,
Karácsonykor éjféltájban,
Fiú Isten ember lett,
Mint kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának,
Édesanyját Máriának,
Ki pólyába takarta,
Befektette jászolba.

Az angyalok fönn az égben,
Mennyei nagy dicsőségben,
Zengették az éneket:
Dicsőség az Istennek!

3. vers: Sarkady Sándor: Háromkirályok

Hóborított hegytető,
Rajta karcsú, zöld fenyő,
Fenyő fölött tiszta ég,
Azon fényes csillag ég.

Három király lépeget,
Kémleli a kék eget
Decemberi délután
Indulnak a fény után.

Mirha, tömjén, vertarany,
Tarisznyájuk tele van,
Bandukolnak csendesen.
Messze van még Betlehem?

Már a kormos éj leszáll,
Nincs lámpás, nincs holdsugár,
Ki vigyázza, merre jár
Gáspár, Menyhért, Boldizsár?

Szikráznak a hópihék,
A fenyőfa ó, mi szép!
Tündököl a völgy fölött,
Csillagfénybe öltözött.

Csillag fénye messze fenn.
Mutasd, hol van Betlehem!
Földön, égen mindenek
Dicsérjék a kisdedet.

IV.ÉNEK: SZÁLLJATOK LE, SZÁLLJATOK LE KARÁCSONYI ANGYALOK
Kotta: 4. melléklet

Szálljatok le, szálljatok le
karácsonyi angyalok!
Zörgessetek máma este
minden piciny ablakot!
Palotába és kunyhóba
nagy örömet vigyetek,
Boldogságos ünnepet!

1. vers: Zelk Zoltán: Karácsonyi ének

Nem alszik még kis Jézuska,
lágy szalmában fekszik ébren.
Három csillag áll fölötte
mosolyogva fönn az égen.

Szól egy csillag két társának:
„Nem mennénk le Jézuskához?
Melengessük, hátha fázik!…
Keljünk útra jászolához.”

Így beszélnek, jődögélnek
égi útról, földi útra.
Kis Jézuska jászolához
visz a három csillag útja.

És odalent már az ajtón
fűszállal kis bárány tér be
s így szól: „E füvecskét hoztam
én Jézuska örömére.”

S jönnek lepkék édes mézzel
jön a szellő virágporral,
jönnek a három királyok,
s jönnek pásztorok nagy bottal.

Mosolyogna Jézus rájuk,
de alszik már nincsen ébren.
Három pásztor őrzi álmát:
három csillag fönn az égen.

Jönnek messzi földről népek,
hoznak nótát, hoznak kincset.
Erdő, porszem súgja vélük:
„Megszületett, ím, a kisded…”

2. vers: Ady Endre: Kis karácsonyi ének

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.

Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.

Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.

3. vers: Szűcs Imre: De jó lenne

De jó lenne, de jó lenne,
ha az öröm útra kelne,
és eljutna mindenhova,
ahol nem járt eddig soha.

De jó volna, de jó volna,
ha a jónak szárnya volna,
ide szállna, oda szállna
s mindenkivel cimborálna.

4. vers: Harangok szóljatok

Harangok szóljatok!
Szóljatok,csengők,
tudja meg a világ:
karácsony eljött!
Zengjétek angyalok,
zengjétek boldogan:
karácsony napja van!

(Két kislány közösen)

5. vers: Szép karácsony ünnepén

Szép karácsony ünnepén
az a kívánságom.
Legyen boldog mindenki
Széles e világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen mindig béke!
Szeretet lakozzon
az emberek szívében!

(két kisfiú mondja)

(Mindenki közösen:)
Karácsony szent ünnepén szívből azt kívánom, hogy legyen béke a szívekben, és az egész világon!

V. ÉNEK: KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY
Kotta a mellékletben. 5. számú melléklet.
A műsor végén átadjuk a saját készítésű ajándékokat, és kezdődhet a szülőkkel közös „agape”, a szeretetvendégség.

Melléklet a szerkesztett karácsonyi műsorhoz

1. számú melléklet:

2. számú melléklet:

3. számú melléklet:

4. számú melléklet:

5. számú melléklet:

Tetszett a bejegyzés? Ossza meg másokkal is!

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.